onsdag 23. februar 2011

"Hvis du gir et menneske en fisk, blir den mett for en dag - hvis du lærer det å fiske, blir det mett resten av livet. " (kinesisk ordtak)

Jon-Ivar Johansen/Frode Berg har skrevet boka "noXcuse" (2006) og vil med denne boka sette fokus på filosofi og forbedring. "Når RBK presterer stabilt bra, eller plutselig erfarer en kollektiv kollaps, er den underliggende årsak først og fremst å finne i kulturen, ikke i individene" (Johansen/Berg 2006, s. 20). Her er ideen først og fremst at vi blir gode eller dårlige i forhold til den kulturen vi er en del av.

Etter min mening er en leders hovedoppgave å gjøre sine medarbeidere gode! Gode oppskrifter, gode ideer og andre gode eksempler blir ikke gode før vi legger på vår egen motivasjon, vår egen læring og vår egen disiplin. Vi må legge til rette for en kultur ved skolen som det er lett å lykkes i, der man lett kan bli god - hvis man vil. Kulturen ved en skole bør være slik at alle aksepterer eget ansvar (Johansen/Berg, 2006, s. 138).

Hva er så kulturen på skolene rundt omkring? Et tips til etterfølgelse: Be dine ansatte være notorisk opptatte av å "stjele" gode ideer og opplegg når de raser rundt på sine kurs, møter, etterutdanninger eller hospiteringer. Om vi lager oss den vanen at vi skal stjele en god ide, bearbeide den og ta den i bruk, vil vi få praksisendring. Kopier bestepraksis på områder dere vil ha framgang, jobb aksjonsrettet (Tiller, 1986/1999) der lærere og ledere systematisk reflekterer over egen praksis. Aksjonslæring er en sosiokulturell læringsteori som legger vekt på at læring skjer gjennom samhandling og i en sosial kontekst. Den lille forandringen kan endre mye på læringsbetingelsene - husk det!