onsdag 23. februar 2011

"Hvis du gir et menneske en fisk, blir den mett for en dag - hvis du lærer det å fiske, blir det mett resten av livet. " (kinesisk ordtak)

Jon-Ivar Johansen/Frode Berg har skrevet boka "noXcuse" (2006) og vil med denne boka sette fokus på filosofi og forbedring. "Når RBK presterer stabilt bra, eller plutselig erfarer en kollektiv kollaps, er den underliggende årsak først og fremst å finne i kulturen, ikke i individene" (Johansen/Berg 2006, s. 20). Her er ideen først og fremst at vi blir gode eller dårlige i forhold til den kulturen vi er en del av.

Etter min mening er en leders hovedoppgave å gjøre sine medarbeidere gode! Gode oppskrifter, gode ideer og andre gode eksempler blir ikke gode før vi legger på vår egen motivasjon, vår egen læring og vår egen disiplin. Vi må legge til rette for en kultur ved skolen som det er lett å lykkes i, der man lett kan bli god - hvis man vil. Kulturen ved en skole bør være slik at alle aksepterer eget ansvar (Johansen/Berg, 2006, s. 138).

Hva er så kulturen på skolene rundt omkring? Et tips til etterfølgelse: Be dine ansatte være notorisk opptatte av å "stjele" gode ideer og opplegg når de raser rundt på sine kurs, møter, etterutdanninger eller hospiteringer. Om vi lager oss den vanen at vi skal stjele en god ide, bearbeide den og ta den i bruk, vil vi få praksisendring. Kopier bestepraksis på områder dere vil ha framgang, jobb aksjonsrettet (Tiller, 1986/1999) der lærere og ledere systematisk reflekterer over egen praksis. Aksjonslæring er en sosiokulturell læringsteori som legger vekt på at læring skjer gjennom samhandling og i en sosial kontekst. Den lille forandringen kan endre mye på læringsbetingelsene - husk det!

4 kommentarer:

 1. Spennende tanke- det å stjele læring. Lurt å opprette en idebank og ikke minst det å dele de gode tankene og ideene. Vi har så lett for å holde dem for oss selv, eller ikke lage rom for å dele dem.

  SvarSlett
 2. Dette er gode og konstruktive tanker mange skoler kan bli bedre på. Jeg har innført at i løpet av skoleåret skal alle teamene planlegge (sammen med elevene), gjennomføre og evaluere et større undervisningsopplegg rundt et tema. Dette legges ut som "Mappebidrag" på It's learning, og tanken er at vi gradvis bygger ut denne mappen slik at neste års lærerteam kan ta i bruk disse undervisningsoppleggene, om de vil. Her kommer også vurderingsarbeidet inn gjennom mål og kriterier bl.a. Av og til er det nødvendig å tvinge lærerne inn i slike "delingsprosesser".

  SvarSlett
 3. Samtale og refleksjoner gjør oss gode, og jo mer vi deler av gode ideer og tanker, jo mer læring opplever vi. For læreren er også læring viktig. Som leder er det viktig å skape fora for læring. Vi bruker noen våre personalmøter til å diskutere pedagogikk, og nå sist var læring i fokus. vi tok utgangspunkt i resultatene fra brukerundersøkelsen, 7. trinn, våren 2010, og har satt oss som mål å heve følgende områder med 0,1 - 0.2 - mestring, faglig utfordring og faglig veiledning.
  Mestring (3,9) er spørsmål om hvordan elevene klarer arbeidsoppgaver på skolen på egenhånd, og om hvor godt de forstår leksene de skal gjøre hjemme. Faglig utfordring (3,3) er hvorvidt elevene opplever faglige utfordringer i skolearbeidet og hvor ofte de må gi opp for at oppgavene de får er for vanskelige. Faglig veiledning (3,6) er hvorvidt læreren forteller hvordan de kan bli bedre i fagene og i tilfelle hvor ofte forteller læreren dette. Her har vi bestemt oss for å aksjonere! Teamene får i oppgave å sette tiltak for prøve å heve disse tallene, og gode ideer, refleksjoner/drøftinger legger jeg inn jevnlig utover våren. Så får vi se om vi kan la oss motivere av tall og statistikker - jeg tror personlig at mange synes statistikker er greie utgangspunkt for å sette mål, vi konstaterer et faktum (1. måling), vi setter igang aksjonen/tiltakene/drøftingene og vi måler på nytt.. Har vi nådd målene? Hvorfor/hvorfor ikke?

  SvarSlett
 4. Elins skolelederfilosofi hviler på at den viktigste oppgaven er å gjøre lærerne "bedre". Går en til skolelederteori ligger denne forståelsen nært opp til transformativ skoleledelse. I denne teorirammen utøver rektor rollen på en slik måte at hun/han løfter sine medarbeidere til et "høyere nivå" (transformere). I en annen teoriretning - instructional leadership, er rektor "tett på" sine lærere. Disse skolelederne deltar i lærernes planlegging, følger opp elevens resultater og angir faglige og pedagogiske retninger som bidrar til at skolen utvikles.

  SvarSlett